Hotline: (+84) 1900 636 299
Home
Aquaculture
Seafood
Fresh
Bào ngư tươi sống xuất khẩu

Bào ngư tươi sống xuất khẩu

  • Contact / Kilogram
  • 20 Kilogram
  • 20 / Metric Ton / Month
  • Giao hàng tại Tp. Hồ Chí Minh và trên toàn quốc
  • TT, Direct
Goodprice.VN