Hotline: (+84) 1900 636 299
Home
Food
Food & Beverage
Dry Food, Canned Products
Khô bò loại 1 xuất khẩu

Khô bò loại 1 xuất khẩu

  • Contact / Kilogram
  • 10 Kilogram
  • 10 / Metric Ton / Month
  • FOB HCM CITY PORT và giao hàng trên toàn quốc
  • TT, Direct